Posts

Showing posts from July, 2018

Menjaga Agama dengan Nilai-nilai Murni

Image
"Pendidikan bertujuan untuk melahirkan manusia yang mampu menterjemahkan prinsip Rahmatan lil-Alamin. Hakikatnya, tugas untuk menterjemahkan makna Rahmatan lil-Alamin bukanlah tugas orang lain, tetapi tugas diri kita sendiri."

Persiapan Menjadi Tetamu Allah

Image
"Perjalanan haji bukanlah perjalanan yang biasa. Perjalanan tersebut merupakan perjalanan memenuhi undangan Allah SWT untuk mengunjungi Baitullah."

Cinta Budak Elopura

Image
Cinta budak Elopura
bukan cinta biasa

Politik dalam Solat

Image
Solat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan ke atas seluruh umat Islam. Walaupun solat boleh dikerjakan bersendirian, umat Islam digalakkan menunaikan solat secara berjemaah. Di samping impak mental dan spiritual yang boleh didapati menerusi solat secara bersendirian, solat secara berjemaah boleh membawa impak politik baik kepada individu mahupun kepada jemaah.