Posts

Showing posts from May, 2013

Terima Kasih, Guruku!

(Sempena Hari Guru 2013)

Sebagai seorang penuntut ilmu, adalah menjadi kewajipan saya untuk meraikan setiap pendidik dan setiap ilmu yang saya terima. Tanpa ilmu, saya tidak mampu untuk menjalani kehidupan dengan sempurna.

Kehidupan seorang manusia - hamba Allah SWT - hanya akan sempurna dengan kewujudan ilmu. Ilmu membolehkan seorang manusia untuk membaca, menulis dan mengira. Ilmu juga membolehkan seseorang untuk memulakan, menjalani dan meneruskan kehidupan. Ilmu juga memungkinkan seseorang untuk mentadbir, mengurus dan membangunkan masyarakat, agama, bangsa dan negara. Yang lebih penting, ilmu membolehkan seseorang mengenali Tuhannya.

Terima Kasih, Pusat Asasi UIAM!

Terima kasih, Pusat Asasi (CFS), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM/IIUM) atas kepercayaan dan sokongan yang diberikan kepada saya sehingga saya dilantik dan akhirnya berjaya menjalankan tugas saya mewakili penduduk Kolej (Mahallah) Abu Bakar (MAB) bagi sesi akademik 2012/2013. Alhamdulillah. Dengan izin dan rahmat Allah SWT, tugas saya sebagai Penolong Setiausaha, Jawatankuasa Perwakilan Kolej Abu Bakar (MAB MRC) telah tamat secara rasminya pada hari pembubaran kami, 30 April 2013.