SPM 2011

NO. PUSAT: HA022
ANGKA GILIRAN: HA022A062
NO. MYKAD: 940613-12-XXXX

Bahasa Melayu: A
Bahasa Inggeris: B (CGE O-Level: 6C)
Sejarah: A-
Matematik: B+
Sains: A
Bahasa Arab: A
Matematik: A
Prinsip Perakaunan: A (LCCI: Gred 1)
Ekonomi Asas: A-
Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah: A-
Pendidikan Syariah Islamiah: B+

Layak mendapat sijil.

Comments