Siapa Itu?Siapa itu
berbaju eksekutif
berjata kerajaan
bergaya pegawai tinggi
siapa itu?

Comments